Nyckel till en förändring?

av | 17 november, 2021 | företagare, Självledarskap

En förändringsprocess kan kännas som ett stort arbete att ta sig an. Även som man känner att något behöver göras, något nytt ska ta plats eller något ska kanske sorteras bort. All önskad förändring bidrar men kan också kosta på i både tid, pengar och framför allt i energi. Därför tycker jag att det är bra att jobba så strukturerat och smart som det bara är möjligt. Jag gör det genom att skapa en ram kring själva processen som gör att förändringen känns trygg, genomförbar och ska komma med ett resultat.

Så – en tydlig förändringsprocess kan kokas ner till tre nyckelfrågor, startpunkten för arbetet:

  1. vad/vart vill du, vilket är ditt önskade läge?
  2. vad har du idag?
  3. vad behöver du för att nå dit du vill?

Ovan tre kan låta helt självklara, kanske till och med banala. Men, när man som företagare verkligen får ta sig tiden att dyka ner i dessa frågor och fundera över sin egen sits, nu och framåt, så blir det kraft i de här tre nycklarna. De allra flesta soloföretagare kämpar med att hinna med reflektion och vision. Så att få investera tid och kraft i sitt företagande genom att verkligen ärligt svara på dessa frågor kommer göra skillnad. De allra flesta jag möter kan sitt företagande oerhört bra, de vet vad som saknas och de vet vad de har. Men, det är bra att högt få formulera detta inför någon annan. Att få säga det i hela meningar och förklara varför man säger si eller så. Inte för att gå i försvar utan för att få chansen att höra sig själv säga det och motivera varför det är så.

När det inledande arbetet är gjort, när alla nödvändiga insikter och svar finns på bordet så kommer en slutkläm;

  • vill du fortfarande?
  • är du i så fall beredd på att göra det som behövs?

Här kan det börja skava och kännas lite obehagligt. Desto bättre! Det betyder oftast att du är något viktigt på spåret. Något du behöver ta dig an och gå vidare med innan du fullt ut bestämmer dig.

  • Vill du verkligen?
  • Är din målsättning rimlig?
  • Är du beredd att satsa det som behövs?

För beslutet är ditt. Processen är din. Du bestämmer. Men, det är avgörande – så viktigt –  att få landa i slutklämmen. För det är lätt att önska sig en förändring men den måste göras och genomföras för att det ska bli skillnad på riktigt.

Hela det här inlägget är sprunget ur en tanke som jag formulerade på LinkedIn, jag fick en fråga om de nyckelfaktorer jag använder i mitt arbete.