Värdet av coachingsamtal

av | 8 juni, 2023 | Självledarskap

Vd-coaching och chefscoaching har ett syfte. Att den som blir coachad får stöd i sina egna processer. Får hjälp att styra upp sina tankar och skapa klara tankebanor. Att den som blir coachad får släppa allt och bara fokusera på sitt och sina behov. Att förändring och utveckling ska ske.

Det är värdefullt att få prata ofiltrerat. Att uttala tankar och idéer utan att paketera dem. Att få prata fritt och utan ha det inre konsekvenstänket påkopplat. Att få ha samtalet med den som förstår hur det är att vara i ledande position. Den som vet hur det är att driva och utveckla en verksamhet. Och som vet hur det är att vara själv med stora beslut. Som ändå förstår vad du går igenom men som låter din process och din önskan ha hela platsen i samtalet.

Coachingsamtalet är ditt och utgår från dina behov, ditt mål och din önskan. Kanske har samtalet ett mål, en förändring av något slag? Kanske behöver du bara få tala med en som inte står dig för nära varken i jobbet eller privat, få möjlighet att reflektera tillsammans med utomstående? Ett coachande samtal har en inramning och en process. Det ger samtalet tyngd och struktur. Det gör att du som chef inte behöver ha ansvaret i samtalet.