Integritetspolicy

& Cookie policy

I enlighet med lagen om GDPR informerar Anna Roos Affärspartner AB här om hur vi hanterar och inhämtar ditt samtycke för lagring av personuppgifter, som kan vara nödvändiga för vår affärsrelation och arbeten vi utför för dig som kund.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Personuppgifter kan vara namn, telefonnummer, epost och andra uppgifter som kan behövas för att utföra vårt arbete. Dessa uppgifter används enbart i syfte att kunna utföra det uppdrag vi har fått av er och behandlas med stor försiktighet och säkerhet.
De personuppgifter vi förfogar över används enbart för att kunna utföra vårt överenskomna arbete eller om ni har frågat/ bett Anna Roos Affärspartner AB om en offert för att ett arbete. Anna Roos Affärspartner AB kan också komma att skicka information till er som kund som rör våra tjänster. Vill ni inte ha denna information så är det bara att meddela oss på email: anna@annaroos.nu
Personuppgifter vi kan komma att spara kan vara:
• Namn
• Email
• Telefonnummer
Om ni fyller i ett kontaktformulär på denna webbplats kan vi komma att spara dessa uppgifter så länge vi har en affärsrelation.

Vilka vi delar dina data med
Anna Roos Affärspartner AB kommer aldrig låna ut, dela eller sälja dina personuppgifter till andra företag eller privatpersoner. Dock behöver vi för att kunna driva verksamheten behöva dela personuppgifter med leverantörer eller tredje part för t ex:

  • Kundvårdsprogram – CRM – Anna Roos Affärspartner AB använder ett kundvårdsprogram, s k CRM-tjänst, för att kunna ha ordning och reda i kontakten med våra kunder samt att det underlättar för god kundvård. T ex kan information sparas här om när vi varit i kontakt med er och vad vi kommit överens om. Här kan vi i vissa fall också lagra offerter och annat material som kan behövas i vår relation med er. Anna Roos Affärspartner AB sparar endast sådan information som är relevant för det uppdrag som vi utför till er som kund.
  • Webbhotell – Information kan även finnas lagrad hos det webhotell som Anna Roos Affärspartner AB använder. Te x om ni fyllt i ett kontaktformulär på här på hemsidan lagras namn, epost & eventuellt telefon i databasen. All information krypteras som går över den här webbplatsen eftersom vi använder s k SSL certifikat, som tillhandahålls av webhotellet. Läs mer om SSL här nedan.
  • Bokföringsprogram
  • Epost – program

Hur länge vi behåller era uppgifter
Anna Roos Affärspartner AB sparar bara dina uppgifter så länge som det behövs i vår affärsrelation eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka rättigheter du har över dina data
Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller ej längre relevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala skäl (t ex för bokföring). Vill ni att vi ska ta bort alla personuppgifter vi har om dig så ber vi er vänligen kontakta Anna Roos Affärspartner AB per email: anna@annaroos.nu

Hur vi skyddar din information
Vi tar din och vår egen integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med stor försiktighet. Vid ett ev. dataintrång kommer vi att informera ev berörda så fort det bara är möjligt, eller senast inom 72 timmar, om det finns skäl att tro att någon kommit över personuppgifter.
Den här webbplatsen använder SSL-certifikat vilket ökar säkerheten genom att dataöverföringen mellan en besökare (som t ex fyller i ett kontaktformulär) och hemsidan krypteras. Du kan själv se detta genom att webbadressen börjar med ”https” (om ej skyddad bara http i början) här uppe i adressfältet och i många webbläsare är den också ”grönmarkerad”.
Observera:
att om du som besökare på denna webbplats, som använder Windows XP och Internet Explorer, inte kommer att kunna använda SSL på denna hemsida.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o s v). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Observera att dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. Läs även mer under Cookie-policy här nedan.

Kontaktinformation

Anna Roos

Anna Roos Affärspartner AB
Rävstigen 1, 647 35 Mariefred

Tel: +46 (0) 706 35 01 02
Epost: anna@annaroos.nu