Be yourself, everyone else i taken!

av | 12 oktober, 2022 | Självledarskap

Säkert har du hört uttrycket ”be yourself, everyone else is taken”. Oscar Wilde ska ha myntat detta och det är ju en absolut sanning. En ren självklarhet. Så klart ska du vara dig själv, inte försöka bli någon annan. Men ibland är det lätt att halka fel när vi vill utveckla oss själva, när vi ska ”ta tag i något”. Vi vill se och uppleva påtaglig förändring så vi målar med så stora penseldrag så att vi utvecklas till någon som ligger för långt från vårt egna jag. Det är en effektiv teknik för det kommer skapa upplevda resultat, skillnaden är ju påtaglig för dig själv och kanske även för andra runt dig, men är den sann utifrån din egen kompass? Och är förändringen hållbar? Hur länge orkar du vara någon ditt nya jag?

Kanske funkar det? Kanske är det just den här förändringen du behöver. Ibland behövs en kick-start för att få fart och energi till en fortsatt förändring. Men, generellt sett så kommer hållbar förändring ur små justeringar under lång tid. Inte stora penseldrag på kort tid. När en förändring ska vara hållbar, därmed ekologisk för dig, över tid så är det mer sannolikt att du lyckas om du justerar i det lilla och låter processen ta tid.

Det är nu du blir hjälpt av en process i Självledarskapet:

  • Vilken förändring vill du se och uppleva?
  • Vad exakt önskar du förändra? (VIKTIGT!!)
  • Varför vill du det? (MEGAVIKTIGT!!)
  • Vad behöver du för att skapa förändringen?
  • Vad motiverar dig till att genomföra?

När du följer de här fem stegen så ökar du din sannolikhet till framgång markant. För du vet exakt vad det är som ska få fokus. Du vet ditt varför (så megaviktigt på riktigt!) och du vet vad du behöver för att nå dit du önskar. Summa summarum; du har nu ett tydligt mål, du vet varför du vill göra jobbet, du vet vad du behöver för att göra det. Bästa förutsättningen för att få till en varaktig och hållbar förändring. Ekologi för dig på lång sikt.