Du är viktigaste tillgången

av | 1 februari, 2023 | företagare, Självledarskap

Du är företagets viktigaste tillgång.

Det är lätt att tänka att det är företagets produkt eller tjänst som är viktigast. Eller kanske är det kunderna? Nej, det är du.

Det är ditt know how, dina erfarenheter, ditt engagemang, och din inställning som skapar värde till företaget. Dina kunskaper om hur jobbet ska göras, levereras och utvecklas. Den kunskapen är unik och viktig.

Så när du mår bra så gör ni bra. När ni gör bra så möter ni mål och “det går bra”.

Så se till dig själv först. Ha ett gott självledarskap så att du mår som bäst.