Mycket mera självmedkänsla

av | 22 september, 2022 | Självledarskap

Självmedkänsla är en grundsten i självledarskapet. Begreppet kommer ursprungligen från Buddhismen, i korthet så handlar det om att behandla dig själv med samma omtanke, respekt och vänlighet som du ger till någon som du bryr dig mycket om.

Att praktisera självmedkänsla ger många positiva effekter; minskad stress och oro, bättre sömn, ljusare syn på tillvaron och en enklare och snällare attityd till dig själv.

I självmedkänsla så ryms även begreppet EQ, emotionell intelligens. Att känna igen och hantera sina känslor. Att ta ansvar för och även kunna uttrycka sina känslor. Att ha förmåga till empati för andra men också för sig själv. Det vill säga, att inte vara för hård mot självet.

Självmedkänsla handlar i grunden om att acceptera dig själv för den du är. Du är tillräckligt genom att vara du. Att ge dig själv det stöd, den pepp, du behöver. Det är att verkligen ta ansvar för din egen utveckling. Och att se till att din inre styrka väcks till liv och får ta plats. Stå upp för dig själv utan att det blir på bekostnad av någon annan.